divendres, 11 d’abril del 2014

La vall penjada de la Rambla de Sant Nebridi (Vallès Occidental)

L’Andrés Aragoneses és un físic terrassenc que treballa a la UPC i que duu a terme una intensa i valuosa tasca de divulgació científica: amb l’Agrupació Astronòmica de Terrassa, les seves activitats amb Planeta Da Vinci, les Jornades Divulgació de la Relativitat, etc. Gràcies a ell col·laboro amb el setmanari local NewT. Els articles que vaig hi vaig publicant els podeu llegir a Issuu. Us recomano que si voleu estar al cas us hi sindiqueu i els comenteu (i així jo sabré si li interessa a algú!).
L’Andrés també mou cada any la Setmana de la Ciència a Terrassa i si la cosa surt bé (estem de retallades!) per enguany estic preparant una xerrada sobre el patrimoni geològic egarenc i una sortida al camp.
El cas és que Terrassa no té catalogats els seus Punts d’Interès Geològic. I no per que no tingui res rellevant. D’entrada dos EIGC es troben total o parcialment dins el nostre terme municipal. Un és la Geozona 223 de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i l’altre IEG és la Geozona 333 de la Successió miocena de les Fonts de Terrassa-Montagut. Ara bé qualsevol geòleg que conegui el terme seria capaç de citar una vintena o més de llocs interessants de memòria, fins hi tot dins el casc urbà. Jo, a falta d’un estudi específic vaig pensar que de moment podria fer un llista informal, i poc a poc i amb més més rigor, una catalogació sistemàtica que quallés en un article extens, un mapa o fins hi tot una guia. El que es pugui! En aquest sentit us demano la vostra col·laboració: si coneixeu punts interessants, escriviu-me, si usplau.
Com el terme de Terrassa és molt gran i tampoc està tot a la bibliografia, vaig pensar que primer podria fer un escombrat d’ortofotos marcant llocs que em cridessin l’atenció i després avaluar-los sobre el terreny. També vaig pensar, que seria més fàcil localitzar coses dins el cas urbà revisant fotos aèries antigues. I aquí és on vaig tenir una agradable sorpresa en localitzar una captura fluvial i una vall penjada dins el Parc de Vallparadís, un antic torrent que creua la ciutat de nord a sud. Per desgràcia, la transformació d’aquest torrent en un parc urbà ha desvirtuat la seva geomorfologia i amb la situació actual no és evident. Si voleu una visió estereoscòpica de la imatge de 1946 aneu l’ortoxpres i a A vols fotogramètics marqueu Catalunya 1945-46 i a Visualització feu clic a Estéreo anaglif (us faran falta unes ulleres d’aquelles amb un vidre vermell i l’altre blau).
La Rambla de Sant Nebridi (marcada en color rosa) és un torrent de curt recorregut (uns 900 m) paral·lel al Torrent de Vallparadís (en blau) pel seu costat est, a  una distància mitjana l’un de l’altre d’uns 150 m. Pel que es pot veure a l’ortofoto de 1946 tenia un fons pla ocupat per horts i limitada per uns talussos, de no més de 2 m de desnivell. Abans de la captura ambdós rierols confluïen davant d’un petit turó anomenat la Muntanyeta.
En creuar l’actual carrer de la Igualtat, la Rambla feia un gir cap a l’est i el seu marge quedava a no més de 10 m  de d’interfluvi amb el Torrent de Vallaparadís. En aquest punt es produí la captura, que pot obeir a tres causes (o a la combinació d’elles).
1. En un meandre, el riu té tendència a erosionar per la seva cara externa. En un moment donat (paulatinament o mitjançat un chute channel durant una avinguda) es va trencat el límit de l’interfluvi i girà a l’oest abandonat el braç habitual.
2. L’erosió remuntat del Torrent de Vallparadís va capturar la Rambla de Sant Nebridi.
3. Causes antròpiques: per la raó que fos la Rambla es desvià artificialment cap el Torrent de Vallparadís mitjançant una rasa.

En les fotos històriques es pot veure que el tram abandonat de la Rambla quedava “penjat” entre 0,5-1 m sobre el torrent de Vallpardís. (actualment no es pot aprecia degut a totes les modificacions que ha patit). És a dir, que la captura no tingué lloc en temps moderns i va passar prou temps com per que el Torrent de Vallparadís s’encaixés després de la captura. Aquesta dada es podria utilitzar per calcular una data de captura aproximada.
Punt 1. Estem al coll on tingué lloc la captura. Frontalment, el gir a la dreta que fa el camí, correspondria aproximadament al meandre de la Rambla de Sant Nebridi.
Punt 2. Aquesta rampa correspon a l’antic canal de captura del Torrent del Vallparadis sobre la Rambla de Sant Nebridi
Punt 3. Llera del tram abandonat i penjat de la Rambla de Sant Nebridi a l’oest de la Muntanyeta.

1 comentari:

pepebotella ha dit...

Abans de remodelar tota la zona del cementiti vell, el carrer Verge del Pilar s'acababa pel seu extrem sud-oest en un tall cap al torrent de vallparadis, que per lo que entenc, te a veure amb el traç del torrent de sant Nebridi que comentes en el post.