dilluns, 15 de juliol del 2013

(Micro)fossa (neo)tectònica al Camí dels Monjos (Vallès Occidental)

Ja feia un temps que tenia in mente fer una ullada als camps de davant del quarter abandonat de la Guàrdia Civil de Matadepera. No per res, sinó per que allà neix un torrent tributari del Besós que estaria molt a prop de capturar la llera de la riera de les Arenes (tributària del Llobregat) si no fos per la intensa ocupació humana que hi ha en aquest prim interfluvi per on passa el Camí del Monjos. Però un cop vaig ser-hi em vaig trobar amb un moviment de terres impressionant que jo no tenia controlat i que desvirtuava totalment la topografia de la zona. Uf! Merda!
Ara bé, els geòlegs no seriem dignes de dur aquest títol amb honor si no fóssim curiosos i tafaners; així que cap el moviment de terres s'ha dit. D'entrada em va sorprendre trobar-me al marge runams amb argiles grises miocenes, lacustres, en una zona en que el miocè aflorant més proper (a uns escassos 200 m) correspon a les fàcies proximals de l'àntic ventall al·luvial de Matadepera. Això gris és in situ o portat per reomplir aquest caos? Baixo terral avall (sembla que ningú vigila) i quina fou la meva sorpresa en trobar-me això al final de l'explotació (foto mirant cap el nord):

F1 i F2 són dues falles normals separades uns 10-12 m. Els sengles blocs inferiors estan formats per materials miocens: M1 són les bretxes ocres heteromètriques, constituïdes bàsicament per cairells paleozoics, i  correspon a la fàcies proximal del ventall al·luvial de Matadepera; i M2 són lutites ocres amb algun còdol aïllat que equivalen a la fàcies distal del ventall anterior. Tant distals com que vaig poder observar alguns Planorvis aïllats, un caragolet d'aigua dolça! No deixa de ser sorprenen trobar fàcies lacustres a menys de 500 m de per on se suposa que passa la Falla del Vallès. Una altra cosa a tenir en compte és que aquest nivell M2 aflora a Can Jofresa i Can Parellada i han donat importants jaciments de fauna vertebrada.
Però ara agafeu-vos fort: el bloc superior format per Q1 no és més que les graves plistocenes rogenques del ventall al·luvial de la riera de les Arenes, i per tant, tenim davant nostre una petita fossa tectònica afectant materials quaternaris!
Per últim Q2 és una barreja de sòls i abocaments antròpics (conté fragments de totxo, cendres de foneria, restes de murs de pedra seca...).
En definitiva, un aflorament molt i molt interessant, tant pel que representaria trobar fauna miocena en aquest punt tant septentrional, com pel fet d'observar estructures neotectòniques properes a la falla del Vallès en un sector on això està molt poc estudiat. Aneu-lo a veure abans no desapareixi!
(Lo de captura del Llobregat pel Besós queda pendent: també sortirà més endavant!).
L'estrella marca l'aflorament. En groc el miocè del ventall de Matadepera, i en verd clar el ventall quaternari de la riera de les Arenes (cartografia de l'IGC).
Falla F1, situada a l'oest. Notis la diferència entre el miocè ocre i gris i el quaternari al·luvial vermellós. El quaternari litoantròpic és discordant amb la falla, el miocè i el quaternari al·luvial.

Falla F2, situada a l'est. Notis el contacte clar i net. No sembla pas un quaternari omplint un paleorelleu.
Miocè M2  tirant a lacustre pelític de color gris, molt característic, sobre les bretxes del M1. 
Malgrat el caràcter detrític compartit, el Q1 es pot distingir fàcilment del M1 per tenir una granulometria més petita i poligènica, estructures sedimentàries diverses i tons més rogencs.
Sòl i materials litoantròpics Q2 sobre el M1. El clot omplert de còdols és sens dubte una estructura feta per l'home. Potser una resta arqueològica?
...i cliqueu aquí tindreu una panoràmica de detall. Que aprofiti!