dimarts, 30 de juliol del 2019

Una discordança angular "de llibre" a l'ermita de la Salut de Collbató (Baix Llobregat)

Havia quedat a l'aparcament de les Coves del Salnitre amb en Miguel de la productora Antialias, per provar si podiem rodar algun videotutorial geològic (ens hem de posar al dia amb el jovent!), i de cop el cel va caure sobre els nostres caps (per Tutatis) descarregant un aiguat de por.
Vàrem haver de deixar-ho còrrer, però entre l'espera i l'anar i venir vaig descobrir una discordança angular i erosiva que aflora en condicions molt bones, un exemple molt didàctic que recomano que hi aneu a fer un cop d'ull si esteu per la zona.
El context és el següent. El tram de territori que va del poble de Collbató a les Coves del Salnitre passant per l'ermita de la Salut, dalt d'un petit promontori, és a la zona de contacte compressiu entre els materials triàsics de la Serralada Prelitoral i els primers trams paleocens i eocens de la Conca de l'Ebre. El contacte tectònic entre uns i altres fa que en aquests curt espai tinguin un angle de cabussament entre elevant i subvertical.
Per altra banda, durant el plistocè mitjà-superior, al peu dels relleus més empinats de Montserrat, en el canvi de pendent, es desenvolupa un con d'enderrocs d'una potència de fins quatre metres que es nodreix sobretot dels conglomerats de Montserrat, i en menor mesura, dels materials triàsics. Aquests esbaldregalls estan constituïts per llims ocres, blocs i graves ben cimentats.
Al llarg del plistocè superior i l'holocè la xarxa fluvial que baixa de Montserrat aprofundeix els tàlvegs i erosiona aquest dipòsit segment-lo en una desena de d'afloraments aïllats entre si.
En verd, esbaldregalls del plistocè mitjà-superior.

Situació actual.
Un d'aquest afloraments és el que corona el turó de l'ermita de la Salut, sobre materials triàsics, a mode de barret, descansant discordant. És fàcil de localitzar, entre l'aparcament a les coves i el camí que puja a l'ermita. L'aflorament més vistós és al costat oest, però n'hi d'altres al voltant.
A la base, amb un angle d'uns 45º, els gresos del triàsic. A sobre, marcant el paleorelleu molt clar, els esbaldregalls cimentats plistocens.
Detall dels esbaldregalls


L'aflorament vist frontalment. Es conserva la base del con d'enderrocs i es veu com fossilitza el paleorelleu.

Detall del contacte triàsic/plistocè.

Vista de detall del contacte.
La discordança al camí de pujada a l'ermita.
I l'ermita susdita....


 ss