dimecres, 26 de febrer del 2014

Notes geològiques des del Born (Barcelonès)

Si cerqueu arguments per carregar-vos el Centre Cultual el Born en trobareu molts (aquest blog d'un arqueòleg glamurós n'exposa alguns explicats amb àcida ironia): polítics, laborals, tècnics, veïnals, científics, sentimental, de gestió, de greuge comparatiu amb altres jaciments.  Tots vàlids, però no ens enganyem: tots pertanyen al primer grup i després, si ets més d'una corda o d'una altra, li pots treure més punta a una tema o a un altre. Aquest país és així.
Dit això ara imaginis que vostè és estranger o que aquest jaciment/centre cultural no és a Barcelona sinó a una altra ciutat guai, com per exemple, Dublín. Aliè a les polèmiques locals, vostè està descansant al modern pub de l'equipament prenent-se unes ostres i una Guiness i pensant: aquest irlandesos en saben de divulgar lo seu!
El Born és un jaciment arqueològic del XVIII, tot i que moltes edificacions tenen base gòtica. No esperaríem pas trobar res geològic però hi ha dues cosetes a veure per si us interessa el tema. La més important és que algú ha tingut la bona pensada d'explicar en un plafó l'origen geològic on s'assenta al Born. Aquí el reproduïm i resumim el seu text.
El barri de la Ribera ocupa l'extrem sud del delta del Besós, entre el mont Tàber i el graó barceloní. Entre el graó i el mar s'hi reconeixen tres ambients: els ventall al·luvials, els cordons litorals i les lleres de les rieres i torrents que hi desenvocaven i que formaven aiguamolls.
En el sector més litoral es formà un cordó sorrenc de 3 m d'alçada, format per grans calcaris procedents del Besós, sobre el qual, en època tardorromana s'assentà una gran necròpoli i segles més tard, l'església de Santa Maria del Mar.
El front litoral va anar creixent progressivament a base de l'acreció de cordons litorals. La construcció d'espigons afavorí aquest creixement i es formaren els terrenys on al s. XVIII es construí el barri de la Barceloneta.
I la duna? Tot i que a sota de molts edificis es pressuposa que poden haver-hi restes anteriors a l'enderrocament, es va prendre la decisió de no excavar per sota del paviment, excepte en aquells punts en que calia intervenir per restaurar o assegurar una zona malmesa. Ara bé, si reviseu l'extens informe de l'excavació sovint trobareu referències al fet de que algunes cases estan directa i escassament fonamentades sobre el substrat geològic. Això només es visible en el sector nord del jaciment, i en especial en aquests aflorament on dins un habitacle es pot observar un canal de grava amb materials litoantròpics excavat en la sorra de la platja.
Aquí sí que podem dir que sota les llambordes hi ha la platja!

 
1 comentari:

Anònim ha dit...

M'encanta que ens facis mirar les coses amb uns altres ulls.