dilluns, 17 de març del 2008

Llacuna de la Llarga (Alt Empordà)

Com arribar-hi
A mig camí de la GIV-6216 de Sant Pere Pescador a Castelló d’Empúries trobareu indicada la carretereta que va fins el Cortalet, el centre d’acollida del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà. L’itinerari principal us portarà xino xano en vint minutets fins l’aguait de l’entrem nord de la Llarga.
Per a qualsevol naturalista del país, aquesta llacuna situada al Parc dels Aiguamolls de l’Empordà segurament li resultarà familiar, però no en termes geològics, sinó ornitològics. Què s’hi va a fer sinó als aiguamolls sinó a passejar i veure ocells?
En Sargatal explica sovint, que excepte els pagesos de la zona (i molts a desgrat), la resta d’empordanesos vivia d’esquena als aiguamolls. A ningú se li ocorreria anar a passar-hi el dia en aquell fangar ple de mosquits. Quan de nanos van fer les primeres sortides pajareres, veure-hi algun bernat pescaire ja era molt. La batalla per aconseguir protegir-los de l’especulació urbanística va ser molt dura, però ara ningú discuteix que ha estat més beneficiós, preservar-los. Però que s’ha preservat exactament? Tots sabem que els ecotons, com les maresmes, són molt biodiversos, i lògicament, la nostra biofília ens empeny a estimar-los i apreciar-los. Però abans que res, els aiguamolls de l’Empordà són un ambient deltaic, una manifestació de diversos processos lligats a la geodinàmica externa i la hidrologia, interessants per si mateixos, i amb una evolució recent, que donada la seva proximitat en el temps i l'espai és molt curiosa i fàcilment comprensible pel públic en general.
Per desgràcia la informació pública sobre la gènesi i evolució d’aquests espais en aquest espai és quasi nul·la, i les guies a l’ús acostumen, amb sort, a despatxar-ho en un parell de pàgines (tot hi que hi ha, és clar, força literatura científica). Caldria que els gestors dels parcs (d’aquest i de tots els altres) fossin més oberts de mires i incloguessin suficient informació sobre la Gea.
La Llarga, en concret, és una llacuna litoral, perpendicular a la costa amb una sèrie d'extensions laterals paral·lel al sistema de dunes i que.... ep! algun lector d'aquest bloc s'anima a explicar-la?